UEC

La UEC va començar el curs escolar 1997-98 com a continuació de l’Aula Taller de Martí-Codolar. Aquesta, iniciada als voltants  del 1990, s’adreçava a joves de 14 a 16 anys que havien acabat l’escolarització, no volien continuar estudiant i encara no tenien l’edat laboral requerida per a treballar.

Segons l’actual conveni amb el Consorci d’Educació de Barcelona, s’ofereixen dues UECs amb un nombre total de 27 places per alumnes de diferents instituts de Barcelona, realitzant una adaptació curricular de l’ESO. A la primera franja horària es realitzen les assignatures instrumentals comuns a l’aprenentatge de l’ESO (matemàtiques, llengües, socials, naturals, ciutadania…). La part més específica es diferencia segons:

  • UEC Generalista: 15 places. Ofereix diferents tallers fent un tastet d’oficis (perruqueria, hosteleria, informàtica, fusteria, arts gràfiques…)
  • UEC Manteniment: 12 places. Ofereix tallers més orientats a l’ofici de manteniment i reformes (pintura, electricitat, serralleria i fusteria)

L’objectiu general és garantir un acompanyament integral dels alumnes en el seu procés maduratiu. A més, volem que desenvolupin aquelles competències bàsiques que els possibilitin l’obtenció del Graduat a l’ESO així com la continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat o bé l’accés a la vida activa mitjançant un currículum, una organització de les activitats i del temps educatiu adaptats a les seves necessitats.

Un cop finalitzada l’estada del jove a la UEC se l’orientarà cap diferents recursos educatius: si gradua, el jove podrà realitzar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, i si no gradua, aquest pot accedir a altres recursos i projectes del mateix centre (Projecte d’Inserció Socio-Laboral) o bé ser derivat a algun PFI.