Qui som

La Plataforma d’Educació Social Martí- Codolar és una entitat privada, sense afany de lucre, que pertany a la Congregació Salesiana. Promou diversos projectes educatius i de prevenció per a infants, adolescents i joves de les famílies més necessitades de la zona. Té com a àmbit d’acció preferent els barris de la Clota, del Carmel, de la Taixonera, de la Vall d’Hebron i d’Horta.

Tot el treball que es realitza a la PES Martí-Codolar es duu a terme gràcies a un equip de professionals i voluntaris molt vocacionats.