Què fem

El CJMC està organitzat en tres grans àmbits:

  1. L’àmbit de l’educació social, amb els següents projectes: Unitat d’Escolarització Compartida, Projecte d’Inserció Socio-laboral CLAU, Centre Obert i Projecte Òmnia. El conjunt d’aquests projectes s’anomena Plataforma d’Educació Social (PES).
  2. L’àmbit de l’educació en el lleure i associacionisme, amb els següents projectes: Esplai Cap de Setmana, Casal d’Estiu, Trobada de pares i mares…
  3. L’àmbit de la comunitat cristiana, que possibilita la participació en: Grups de Fe, Equips de Matrimonis, Celebracions, altres ofertes Evangelitzadores…