ISL

El ISL-CLAU és un servei que s’inscriu en el conjunt de propostes que defensen la inserció social per mitjà de l’ocupació com l’eina més innovadora i més activa en la lluita contra l’exclusió.

El servei treballa per tal de dotar els joves:

  • dels coneixements necessaris per evitar els possibles fracassos atribuibles al desconeixement del món laboral i a la no assumpció de la seva situació personal referida a la feina;
  • del grau d’autonomia necessari per mantenir una incorporació exitosa en els circuits d’inserció normalitzats

En definitiva el Servei tracta de facilitar la inserció Sòcio-laboral als joves a partir de 16 anys, mitjançant un aprenentatge pràctic i una atenció individualitzada i tutoritzada.

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPEN

SALESIANS SANT JORDI és AGÈNCIA DE COL.LOCACIÓ autoritzada amb el número 0900000014 i les nostres activitats com agència de col·locació són les següents:

  • Preparació de joves per una feina
  • Acompanyament en la recerca de feina
  • Seguiment de l’inici d’aquesta feina per part del jove.

Per tal de dur a terme totes aquestes activitats el Servei CLAU ofereix en primer lloc un projecte d’aprenentatges laborals bàsics en un format de dos cursos que duren sis mesos cadascun. En aquests cursos es fa una iniciació en diferents oficis, on es treballen els hàbits essencials del treball, es faciliten als joves els coneixements bàsics que ha de tenir qualsevol treballador a través d’un mòdul de formació ocupacional i finalment, l’orientadora i els joves van determinant quin serà el camí professional més adient per a cada un d’ells.

En segon lloc s’ofereix un projecte d’aprenentatge i servei a la comunitat en el qual els participants, es formen tot treballant sobre necessitats reals de la comunitat on es fan presents amb l’objectiu de millorar-la.  És una oportunitat  de fer possible petites reformes de pintura  i manteniment al costat d’un equip de professionals que consisteix en un professional de l’àmbit  de la pintura decorativa i el manteniment i en un educador.

El Servei ofereix també un espai de recerca de feina setmanal i un seguiment de l’inici d’aquesta feina. Això és pot fer gràcies a una sèrie d’EMPRESES COL.LABORADORES sensibilitzades en el nostre sector, i que, a través de la seva RSC ens contracten joves, ens ofereixen pràctiques laborals o fan aportacions ecònomiques.

DESTINATARIS

Els joves que han accedit al servei d’inserció laboral reuneiten una sèrie de trets que fan preveure un risc o una dificultat en la integració social

ITINERARI EDUCATIU